اخبار صنایع پخت خراسان

هجدهمین نمایشگاه بین المللی مشهد-آیفود2017

نمایشگاه آی فود2015

حضور شرکت صنایع پخت مشهد در هجدهمین نمایشگاه بین المللی Ifood 2017 ...

ادامه مطلب...

بازدید کارگروه تخصصی آرد و نان استان همدان

کارگروه آرد و نان همدان

بازدید کارگروه تخصصی آرد و نان استان همدان از مجموعه صنایع پخت مشهد

ادامه مطلب

بازدید معاونت محترم سیاسی امنیتی و ریاست محترم سازمان صنعت،معدن و تجارت استان فارس و هیات همراه از صنایع پخت مشهد

هیئت همراه شیراز

بازدید  معاونت محترم استان فارس و هیئت همراه ازشرکت صنایع پخت مشهد و واحدهای صنعتی تجهیز شده توسط این شرکت

ادامه مطلب

بازدید کارگروه تخصصی سلامت و غذایی استان خراسان رضوی از مجموعه صنایع پخت مشهد

کارگروه سلامت و غذایی

بازدید کارگروه تخصصی سلامت و غذایی استان خراسان رضوی از مجموعه صنایع پخت مشهد

ادامه مطلب

زیر مجموعه ها