اخبار صنایع پخت خراسان

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران

ibex 2014

حضور شرکت صنایع پخت مشهد در چهاردهمین نمایشگاه شیرینی و شکلات ایران

ادامه مطلب

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی مشهد

نمایشگاه آی فود2015

حضور شرکت صنایع پخت مشهد در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی Ifood 2015 ...

ادامه مطلب...

صنایع پخت مشهد باری دیگر واحد نمونه صنعتی استان شد

واحد نمونه صنعت و معدن

شرکت صنایع پخت مشهد ، واحد نمونه صنعتی استان در سال 94....

ادامه مطلب...

بازدید معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران به همراه ریاست صنعت،معدن و تجارت خراسان رضوی

صنعت،معدن و تجارت

بازدید معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران به همراه ریاست محترم صنعت،معدن و تجارت خراسان رضوی از مجموعه بزرگ صنایع پخت مشهد

ادامه مطلب

زیر مجموعه ها