اخبار صنایع پخت خراسان

حضور صنایع پخت مشهد در هفدهمین نمایشگاه شیرینی و شکلات ایران

نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران

حضور شرکت صنایع پخت مشهد در هفتمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران

ادامه مطلب

حضور صنایع پخت مشهد به عنوان تنها مشارکت کننده ایرانی در نمایشگاه نان و شیرینی مسکو- روسیه

نمایشگاه بین المللی ایران و روسیه

حضور شرکت صنایع پخت مشهد در نمایشگاه بین المللی صنعت نانوایی و شیرینی پزی ایران و روسیه

ادامه مطلب

صنایع پخت مشهد منتخب نمونه تحقیق و توسعه برتر کشوری شد

R&D

افتخاری دیگر از صنایع پخت مشهد کسب عنوان مرکزتحقیق و توسعه برتر کشوری

ادامه مطلب

صنایع پخت مشهد منتخب نمونه تحقیق و توسعه برتر استانی شد

R&D

افتخاری دیگر از صنایع پخت مشهد کسب رتبه واحد برتر تحقیق و توسعه استانی

ادامه مطلب

زیر مجموعه ها