اخبار صنایع پخت خراسان

حضور صنایع پخت مشهد درنمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در هرات افغانستان

ایران و افغانستان

حضور شرکت صنایع پخت مشهد در نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در هرات افغانستان

ادامه مطلب

یازدهمین نمایشگاه بین المللی آرد و نان Ibex2017

ibex 2015

حضور شرکت صنایع پخت مشهد در یازدهمین  نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان

ادامه مطلب

نمایشگاه اختصاصی ایران و ارمنستان

ibex 2015

حضور شرکت صنایع پخت مشهد در نخستین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کشور ارمنستان

ادامه مطلب

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران-صنایع پخت مشهد

ibex 2015

حضور شرکت صنایع پخت مشهد در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران

ادامه مطلب

زیر مجموعه ها