اخبار صنایع پخت خراسان

بهینه سازی مصرف

بهینه سازی مصرف سوخت

نانوای عزیز آیا می دانید با استفاده از دستگاه های حرارت غیر مستقیم که منجر به کاهش چشمگیر مصرف سوخت می شود سود سرشاری نصیب شما خواهد شد؟روز بهره وری و بهینه سازی مصرف گرامی باد.پیشنهاد ما به شما ...

هم اکنون شرکت صنایع پخت مشهد مفتخر است تا دستگاه حرارت غیر مستقیم پرتابل خود را به عنوان دستگاهی جهت کاهش مصرف سوخت تا حداقل سه برابر به شما عزیزان معرفی نماید.