اخبار صنایع پخت خراسان

هشتمین نمایشگاه بین المللی مینی تکنولوژیهاي کشاورزي و صنایع تبدیلی، ماشین آلات کشاورزي ، صنایع وابسته ازبکستان

اگروفود2014

حضور شرکت صنایع پخت مشهد در هشتمین نمایشگاه بین المللی مینی تکنولوژیهاي کشاورزي و صنایع تبدیلی، ماشین آلات کشاورزي ، صنایع وابسته تاشکند-ازبکستان

هشتمین نمایشگاه بین المللی مینی تکنولوژیهای کشاورزی و صنایع تبدیلی ، ماشین آلات کشاورزی، صنایع وابسته به آبزیان آبیاری، باغبانی و دام و طیور بـــــا حضور شرکتها و تولید کنندگان از تاريخ 13 لغايت 16 خرداد ماه 1393 در محل دائمي نمايشگاههاي بين المللي تاشکند برگزار خواهد شد.شرکت صنایع پخت مشهد شما را به بازدید از این نمایشگاه دعوت می نماید.

ساعت بازدید:10 الی 17