اخبار صنایع پخت خراسان

نمایشگاه توسعه صادرات ایران و افغانستان

ibex 2014

حضور شرکت صنایع پخت مشهد در اولین نمایشگاه توسعه صادرات ایران و افغانستان(دوغارون)

اولین نمایشگاه تجاری در منطقه ویژه اقتصادی دوغارون بنام نمایشگاه توسعه صادرات ایران و افغانستان ، نهم تا دوازدهم شهریورماه امسال برگزار خواهدشد.دوغارون در خراسان بزرگ بر سر راه ابریشم بین نیشابور، توس ، هرات و مرو قرار گرفته است. منطقه ویژه اقتصادی دوغارون که نقطه اتصال زمینی ایران به افغانستان است در مسیر راههای ترانزیتی قرار دارد که سازمان ملل آنرا بعنوان راههای شناخته شده بین المللی مشخص کرده است.با توجه به موقعیت بسیار ممتاز منطقه ویژه اقتصادی- تجاری دوغارون (مهمترین مرز ایران و افغانستان) و حجم بسیار زیاد خروج کالا و تولیدات ایرانی از این شاهراه و نگاه ویژه تجار و مسئولین کشور افغانستان به این مرز و همچنین فضای بسیار مناسب و مطلوب برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی جهت حضور و معرفی تولیدات ملی و افزایش سهم صادرات ایران از این بازار روبه رشد، در نظر است؛ بزرگترین رویداد اقتصادی و تجاری منطقه تحت عنوان «نمایشگاه توسعه صادرات ایران و افغانستان» با رویکرد حمایت از تولید و توسعه صادرات با مجوز هماهنگی سازمانهای ذیربط در تاریخ 9تا12شهریور(سنبله) سال 1393 به مدت4 روز در محل منطقه ویژه اقتصادی- تجاری دوغارون برگزار گردد

این شرکت در غرفه F6 پذیرای علاقمندان ، میهمانان و بازدیدکنندگان گرامی خواهد بود.ساعت برگزاری نمایشگاه :9.30 الی 15