اخبار صنایع پخت خراسان

نمايشگاه پژوهش و فناوري استان خراسان رضوی

نمایشگاه پژوهش

برگزاری جشنواره و نمايشگاه پژوهش و فناوري استان خراسان رضوی با حضور دانشگاه ها ، مراكز و موسسات آموزش عالي ، سازمان ها و دستگاه های اجرایی در....

جشنواره و نمايشگاه پژوهش و فناوري استان خراسان رضوی از تاريخ 23/10/1393 لغايت 26/10/1393 با حضور دانشگاه ها ، مراكز و موسسات آموزش عالي ، سازمان ها و دستگاه های اجرایی در محل نمايشگاه بين المللي مشهد، برگزار خواهد شد.شرکت صنایع پخت مشهد شما را به بازدید از این نمایشگاه در محل دائمی نمایشگاه مشهد ، سالن فردوسی دعوت می نماید.

زمان برگزاری :ساعت 10 الی 19