اخبار صنایع پخت خراسان

دهمین نمایشگاه اختصاصی ایران-ترکمنستان

نمایشگاه عشق آباد

اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان شمالی با کسب مجوز از سازمان محترم توسعه تجارت ایران ، در نظر دارد

اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان شمالی با کسب مجوز از سازمان محترم توسعه تجارت ایران ، در نظر دارد دهمین نمایشگاه اختصاصی ، بازرگانی ، صنعتی ج. ا. ايران را با هدف توسعه و افزايش حجم صادرات غیر نفتی کشور در برنامه پنجم دولت محترم و به منظور برقراري امكان مراودات و مبادلات تجاری فی¬مابین تجار و بازرگانان ایران و ترکمنستان بویژه حضور موثر در انجام معاملات تهاتری دریافت گاز ، ارسال کالا و خدمات به کشور ترکمنستان، با همکاری سفارت محترم ج. ا. ایران درترکمنستان و مشارکت بخش های دولتی و خصوصی متشکل از سازمان ها، شرکت ها، موسسات، تولیدکنندگان و صادرکنندگان، تجار و بازرگانان ایران در مساحتی بالغ بر 2000 متر مربع توسط شركت"پــارس پــگاه تــجارت" برگزار نمايد.

وعده دیدار ما : قصر نمایشگاهی عشق آباد

تاریخ برگزاری : 6 لغایت 8 اسفندماه 1393 (25-27 FEB 2015)