اخبار صنایع پخت خراسان

اخذ گواهینامه UL برای دستگاه پخت نان

ibex 2014

اخذ گواهینامه UL برای محصولات صنایع پخت مشهد

با توجه به حجم وسیع صادرات شرکت صنایع پخت مشهد به کشورهای اروپایی و آسیایی و نیز درخواست مشتریان کانادا،امریکا این شرکت خود را ملزم به اخذ گواهینامه UL علاوه بر استانداردهای معتبر CE نیز دانسته تا بتواند به راحتی پاسخگوی درخواست مشتریان این دو قاره باشد .کلیه مشتریان شرکت صنایع پخت مشهد در این دو قاره می توانند در هنگام خرید درخواست خود را اعلام نمایند تا محصولات دارای گواهینامه UL برای اینجانبان ارسال شود.بدین ترتیب از این پس محصولات شرکت علاوه بر دارابودن استاندارد CE با استاندارد UL به کشورهای مختلف در سراسر جهان صادر می گردد.