اخبار صنایع پخت خراسان

بازدید معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران به همراه ریاست صنعت،معدن و تجارت خراسان رضوی

صنعت،معدن و تجارت

بازدید معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران به همراه ریاست محترم صنعت،معدن و تجارت خراسان رضوی از مجموعه بزرگ صنایع پخت مشهد

معاون محترم وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران جنای آقای مهندس افخمی به همراه ریاست محترم صنعت،معدن و تجارت خراسان رضوی سرکارخانم مهندس علیرضایی و معاونت محترم جناب آقای هراتی زاده به همراه هیئت همراه در تاریخ پنچشنبه مورخه بیست و پنجم تیرماه 1394 از مجموعه بزرگ صنایع پخت مشهد بازدید به عمل آوردند.