اخبار صنایع پخت خراسان

کسب عنوان واحد تولیدی نمونه استاندارد

واحد استاندارد

کسب عنوان واحد تولیدی نمونه استاندارد استان در سال 93-94، افتخاری دیگر از شرکت صنایع پخت مشهد

شرکت صنایع پخت مشهد با حضور در همایش روز جهانی استاندارد در تاریخ 94/07/19  موفق به  کسب عنوان واحد تولیدی نمونه استان در سال 94-93  شد و برگی دیگر به  افتخارات این شرکت افزوده شد./

 

 

No images found.