اخبار صنایع پخت خراسان

هشتمین نمایشگاه صنایع غذایی اربیل

اربیل عراق

حضور شرکت صنایع پخت مشهد در هشتمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنایع غذایی ، کشاورزی ، صنایع بسته بندی و ماشین آلات غذایی عراق با حضور بیش از 24 کشور مختلف از چهار گوشه دنیا

هشتمين  نمایشگاه بین المللی تخصصی صنایع غذایی ، کشاورزی و ماشین آلات بسته بندی اربیل  بزرگترین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنایع غذایی ، کشاورزی ، صنایع بسته بندی و ماشین آلات غذایی عراق با حضور بیش از 24 کشور مختلف از چهار گوشه دنیا ، در 25 الي 28 آبان ماه سال 1394 در  محل دائمی نمایشگاههای بین المللی اربیل عراق برگزار مي گردد.

وعده دیدار ما : محل دائمی نمایشگاههای بین المللی اربیل عراق