اخبار صنایع پخت خراسان

بازدید معاونت محترم وزیر جهاد کشاورزی و مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 5

1

بازدید جناب آقاي دكتر قنبري معاون محترم وزير جهاد كشاورزي و مديرعامل شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران و جناب آقای ایرج حسن پور مدیر عامل شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 5 به همراه هیئت همراه از مجموعه صنایع پخت مشهد در تاریخ پنجشنبه یکم بهمن ماه 1394