اخبار صنایع پخت خراسان

بازدید کارگروه تخصصی آرد و نان استان همدان

کارگروه آرد و نان همدان

بازدید کارگروه تخصصی آرد و نان استان همدان از مجموعه صنایع پخت مشهد

بازدید کارگروه تخصصی آرد و نان استان همدان با حضور : مهدی نیکزاد مدیر کل محترم امور اقتصادی استانداری، علیرضا شجاعی ریاست محترم بازرسی سازمان صنعت ، معدن و تجارت ، علی رحمانی فرد معاون محترم غله منطقه 13، محمد حسن دهبانی معاونت محترم فرماندار ، حمید آهنگر ریاست محترم سیلو، حجت ا... کمکی معاونت محترم غذا و دارو ، حسین شوندی ریاست محترم اتحادیه، سعید مال امیری ریاست محترم انجمن کارخانجات آرد و نان، ابوذر گل محمدی  معاونت محترم اتحادیه، یوسف خزاعی انجمن محترم صنفی کارخانجات آرد و نان، محمد سلیمانی اتحادیه محترم تویسرکان در مورخه 95/10/19 از مجموعه صنایع پخت مشهد