اخبار صنایع پخت خراسان

صنایع پخت مشهد منتخب نمونه تحقیق و توسعه برتر کشوری شد

R&D

افتخاری دیگر از صنایع پخت مشهد کسب عنوان مرکزتحقیق و توسعه برتر کشوری

پیشرفت و توسعه صنعتی کشور و دستیابی به اهداف و برنامه های علمی و پژوهشی بخش تولید و تجارت ،حاصل تلاش و مساعدت متخصصینی است که با بهره گیری از تمام ظرفیتها و توان در راه تحقیق ،پژوهش و توسعه فناوری لحظه ای از هیچ کوششی دریغ نکردند.

کسب عنوان"مرکز تحقیق و توسعه برتر " در ششمین جشنواره پژوهش و فناوری صنعت ،معدن و تجارت در سال 1396