اخبار صنایع پخت خراسان

حضور صنایع پخت مشهد در هفدهمین نمایشگاه شیرینی و شکلات ایران

نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران

حضور شرکت صنایع پخت مشهد در هفتمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران

شرکت صنایع پخت مشهد منتظر حضور گرم شما در هفدهمین نمایشگاه بین المللی تهران می باشد.

محل برگزاری نمایشگاه:محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران،سالن شماره 38B غرفه شماره 37

تاریخ برگزاری نمایشگاه:24 الی 27 شهریور ماه 97

ساعت برگزاری نمایشگاه: از ساعت 10:00 الی 18:00