اخبار صنایع پخت خراسان

صنایع پخت مشهد بازهم کارآفرین برتر شناخته شد (2)

کارآفرن برتر

شرکت سهامی خاص صنایع پخت مشهد، موفق به کسب عنوان کارآفرین برتر  استان خراسان رضوی در سال 1397 شد.

مرغوبيت محصولات شرکت صنایع پخت مشهد ، كسب امتيازات لازم ، کسب استانداردهای سيستم مديريت كيفيت و گواهینامه اتحادیه اروپا، بهینه سازی مصرف سوخت محصولات ،رضايت مصرف كنندگان و اقدامات انجام شده در زمينه مسائل رفاهي و آموزشي كاركنان(از قبیل آموزشهاي عمومي بهداشت و آموزشهاي تخصصي برای کارکنان فنی و...) تنوع ، نوآوري و توليد محصولات جديد،افزایش صادرات....باعث گشت تا معيارهاي لازم در انتخاب این شرکت به عنوان واحد نمونه كيفيت در سال جاری مجدداً فرآهم آید.

این شرکت پیش از این نیز در سال1389،1390 با کسب لوح تقدیر و سپاس بعنوان کارآفرین نمونه استان از سوی مراجع ذیربط انتخاب شده و در سالیان اخیر نیز در زمینه کیفیت ، صادرات و استاندارد محصولات ، بعنوان واحد نمونه استان معرفی و موفق به کسب تقدیرنامه و لوح سپاس گردیده است