اخبار صنایع پخت خراسان

کسب عنوان صادرکننده نمونه سال 97

نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران

حضور شرکت صنایع پخت مشهد در هفتمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران

شرکت صنایع پخت مشهد منتظر حضور گرم شما در هفدهمین نمایشگاه بین المللی تهران می باشد.