نان تافتون

نان تافتون،نان سنتی مسطحی است که از آرد معمولی (سبوس گرفته ) و آرد ستاره به نسبت لازم، آب، نمک، مخمر صنعتی و یا خمیر ترش طی فرآیندهاي تخمیر تهیه شده و پس از شکل دهی به صورت خاص خود برروي سطح داغ پخته می شود . نان تافتون در گذشته بی نمک پخت می شد و به عنوان نان رژیمی براي بیماران داراي فشار خون مورد استفاده بوده است.

شکل ظاهر ي نان تافتون: قرص نان تافتون به شکل دا يره به قطر تقريبي 40 سانتي متر به ضخامت 3 الي 4 ميلي مترو به منظور پخت کامل و رسيدن حرارت به سطح دايره شکلي نان، سوراخ هايي را روي آن با پنجه دست ياچرخ دنده ايجاد مي کنند و معمولا در دو نوع تنور سنتي و دستگاهي و با اندازه هاي کوچک و بزرگ پخت مي شود.

مواد لازم نان تافتون: مخلوطی از آرد کامل، آرد ستاره و مایه صنعتی یا خمیر ترشی که قبلاً توسط نانوا تهیه گردیده ومقداري در حدود 200 گرم شیره خرما در هر 10 کیلوگرم آرد و افزودنی هاي مجاز ا ست . خمیر را پس از به هم زدن با دست و یا همزن به صورت چانه هاي 420 الی 500 گرمی در آورده و ضمن پهن و یکنواخت کردن خمیر توسط وردنه با د نده هاي مخصوص فلزي سوراخ سوراخ نموده و به کمک همان بالشتک (ناونده )به دیواره تنور چسبانده می شود.