انواع خط تولید نان لواش

 • دستگاه نانوایی سنتی دوار

  خط تولید نان لواش نیمه اتوماتیک با دستگاه دوار ثابت

  برای راه اندازی و نصب این نوع خط تولید، نیاز به عایق بندی دستگاه پخت (آجرچینی اطراف دستگاه)در محل نصب می باشد.نوع چدن دستگاه با توجه به سفارش مشتری به سه صورت صاف،قوس یا سوراخدار تولید می گردد.عمل پهن کردن خمیر نان لواش می تواند به سه صورت:دستی،پهن کن رومیزی،پهن کن چهار یا شش غلتکی صورت گیرد که در صورت استفاده از پهن کن شش یا چهار غلطکی نیازی به چانه کردن خمیر نیست و شاطر بعد از آماده شدن خمیر،آن را به مخزن پهن کن انتقال می دهد.پس از پهن شدن خمیر توسط غلتک ها خمیر بر روی نوار نقاله انتقال پیدا کرده و توسط کاتر پهن کن برش خورده می شود.حال شاطر خمیر پهن و برش خورده شده را به وسیله ناونده به بستر پخت انتقال می دهد.

 • دستگاه دوار پرتابل،دستگاه نانوایی،دستگاه نان سنتی

  خط تولید نان لواش نیمه اتوماتیک با دستگاه دوار پرتابل

  برای راه اندازی و نصب این نوع خط تولید، پس از انتقال دستگاه پخت به مکان موردنظر و انجام یکسری تنظیمات ابتدایی  می توان پخت را شروع کرد.این دستگاه کاملا عایق شده و پرت حرارتی ندارد.نوع چدن دستگاه با توجه به سفارش مشتری به دو صورت صاف یا سوراخدار تولید می گردد.عمل پهن کردن خمیر نان لواش می تواند به سه صورت:دستی،پهن کن رومیزی،پهن کن چهار یا شش غلتکی صورت گیرد که در صورت استفاده از پهن کن شش یا چهار غلطکی نیازی به چانه کردن خمیر نیست و شاطر بعد از آماده شدن خمیر،آن را به مخزن پهن کن انتقال می دهد.پس از پهن شدن خمیر توسط غلتک ها خمیر بر روی نوار نقاله انتقال پیدا کرده و توسط کاتر پهن کن برش خورده می شود.حال شاطر خمیر پهن و برش خورده شده را به وسیله ناونده به بستر پخت انتقال می دهد.

 • دستگاه نانوایی اتومات,دستگاه نانوایی تونلی

  خط تولید نان لواش نیمه اتوماتیک با دستگاه تونلی

  برای راه اندازی و نصب این نوع خط تولید، پس از انتقال دستگاه پخت به مکان موردنظر و انجام یکسری تنظیمات ابتدایی می توان پخت را شروع کرد.این دستگاه کاملا عایق شده و پرت حرارتی ندارد.جنس نوار و اندازه این دستگاه با توجه به سفارش مشتری درانواع متفاوتی تولید می گردد.

 • راه اندازی خط تولید نان لواش اتومات برای بسته بندی

  خط تولید نان لواش تمام اتوماتیک با دستگاه تونلی

  برای راه اندازی و نصب این نوع خط تولید، پس از انتقال دستگاه پخت به مکان موردنظر و نصب شاطر اتومات می توان پخت را شروع کرد.این دستگاه کاملا عایق شده و پرت حرارتی ندارد.نوع شاطر اتومات آن  با توجه به سفارش مشتری به دو صورت پهن کن شش غلتکی یا خمیرریز در نظر گرفته می شود.عمل پهن کردن خمیر نان لواش به صورت اتومات صورت می گیرد.پس از پهن شدن، خمیر بر روی نوار پخت انتقال پیدا کرده و پس از پخت توسط کاتر دستگاه برش خورده و برای سرد شدن به باند خنک کننده انتقال داده می شود.

 • راه اندازی نانوایی لواش سنتی

  خط تولید نان لواش
  نیمه اتــوماتیک با دستگاه دوار ثابت

 • راه اندازی نانوایی لواش سنتی حرارت غیرمستقیم

  خط تولید نان لواش
  نیمه اتــوماتیک با دستگاه دوار پرتابل

 • راه اندازی خط تولید نان لواش

  خط تولید نان لواش
  نیمه اتــوماتیک با دستگاه تونلی 7800

 • راه اندازی خط تولید نان لواش اتومات برای بسته بندی

  خط تولید نان لواش
  تمام اتــوماتیک با دستگاه تونلی 7800