پهن کن سه مرحله ای افقی صنعتی نان تافتون و لواش

پهن کن اتومات نان تافتون

پهن کن اتومات افقی سه مرحله ای

پهن کن افقی سه مرحله ای در چندین مرحله عمل پهن شدن خمیرها را انجام می دهد. در این روش علاوه بر پهن شدن مرحله ای خمیر ، عمل کشش نیز صورت می گیرد و مانع از خروج گاز های ناشی از تبخیر می گردد. کلیه قسمت های دستگاه مجهز به کنترل سرعت بوده و می توان سرعت قسمت را به دلخواه تنظیم نمود. در این دستگاه قالب های مخصوص تولید نان تافتون و سنتی عراقی نیز تعبیه شده است.