اخبار صنایع پخت خراسان

کسب عنوان کارآفرین برتر سال 96

نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران

حضور شرکت صنایع پخت مشهد در هفتمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران

ادامه مطلب

کسب عنوان صادرکننده نمونه سال 97

نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران

حضور شرکت صنایع پخت مشهد در هفتمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران

ادامه مطلب

صنایع پخت مشهد بازهم کارآفرین برتر شناخته شد (2)

کارآفرن برتر

شرکت سهامی خاص صنایع پخت مشهد، موفق به کسب عنوان کارآفرین برتر  استان خراسان رضوی در سال 1397 شد.

ادامه مطلب...

کسب عنوان واحد تولیدی نمونه استاندارد سال 97

واحد استاندارد

کسب عنوان واحد تولیدی نمونه استاندارد استان در سال 96-97، افتخاری دیگر از شرکت صنایع پخت مشهد

ادامه مطلب

زیر مجموعه ها