مشخصات نان لواش سنتی

نان لواش ، نان سنتی مسطحی است که از آرد معمولی(سبوس گرفته )، آب، نمک، مخمر صنعتی و یا خمیر ترش طی فرآیندهاي تخمیر تهیه شده و پس از شکل دهی به صورت خاص خود برروي سطح داغ پخته می شود.

شکل ظاهر ي: نانی است بیضی یا مستطیل شکل به ابعاد 35 الی 70 سانتی متر مربع به وزن تقر یبی 200گرم . معمولا نان لواش را در دو اندازه بزرگ و کوچک تهیه می نمایند و ابعاد مذکور در بالا مربوط به نان بزرگ می با شد . لواش نانی است بسیار نازك و می توان بر اي مدت طولانی آن را نگهداري کرد و در موقع لزوم با کمی مرطوب کردن آن را مانند نان تازه به مصرف رساند.

مواد لاز م: آرد، نمک، آب، خمیر ترش . آرد و آب و نمک را با هم مخلوط کرده به صورت خمیر در می آور ند،سپس خمیر ترش را به آن می افزایند و براي مدت 4 ساعت در حالی که روي آن را پوشانده اند در محلی نسبتا گرم نگه می دارند بعد از ور آمدن خمیر یعنی تکمیل عمل تخمیر، چانه ها را به وزن تقر یبی 250 الی300 گرم آماده نموده و روي سینی هاي تخته اي قرار می دهند . ابتدا هر چانه را با وردنه (وسیله اي که به وسیله چوب مدور که دو سر آن داراي دسته ا ست ) و سپس با تیرك تا آنجایی که ممکن با شد نازك می نمایند، سپس روي بالش مخصوص که کمی بزرگتر از اندازه نان است قرار داده و به د یوار تنور می چسبانند .مدت پخت این نوع نان براي هر 5 عدد لواش 25 الی 30 ثانیه می باشد .این تعداد نان حدود 1 کیلوگرموزن دارد

 راه اندازی خط تولید نان لواش با دستگاه های دوار و تونلی صنایع پخت مشهد